Υπηρεσίες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Το καταδυτικό συνεργείο Underwater contractor & works έχει την εμπειρία και την γνώση να παρέχει ένα πλήθος απο καταδυτικές υπιρεσίες σε σταθμούς φορτοεκφόρτοσης καυσίμων - πετρελαίου και σε πλατφόρμες εξόρηξης πετρελαίου χάρη στην προσωπική εμπειρία του Στέλιου Χάσπαρη ως δύτης - επόπτης στα...
+

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα, στα περίπου 16.000 χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών, βρίσκονται εγκατεστημένες περισσότερες από 200 μονάδες...
+

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ - ΣΚΑΦΗ - ΥACHT

Το καταδυτικό συνεργείο Underwater Contractor & Works έχει μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα δυτών που μπορεί να μεταβεί άμεσα όπου της ζητηθεί σε οποιδήποτε λιμάνι βρίσκετε το πλοίο και να εκτελέσει την εργασία που θα του ανατεθεί με απόλυτη επιτυχία   Κατασκευές - συντηρήσεις...
+

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Λιμάνια και μαρίνες κάθε τύπου και μεγέθους υπάρχουν σε αρκετά σημεία της παράκτιας και νησιωτικής Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαμετακομιστικές ανάγκες και οι ανάγκες λιμενισμού. Το καταδυτικό συνεργείο Underwater Contractor & Works είναι  πλήρως αναγνωρισμένο και...
+