Σχετικά με εμάς

Το καταδυτικό συνεργείο Underwater Contractor & Works ανήκει στον Χάσπαρη Στέλιο Επαγγελματία δύτη και Επόπτη Καταδύσεων με μεγάλη εμπείρια στον χώρο των υποβρύχιων εργασειών και κατασκευών. με πλήθος εργασειών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

        

Κάτοχος αδειών - πτυχίων - Πιστοποιητικών

 • Άδεια Καταδυτικού Συνεργείου
 • Άδεια δύτη / Επόπτη Δυτών
 • Άδεια Πραγματογνώμωνα
 • Άδεια Καταδυτικών Υπηρεσιών & Εκπαίδευσης
 • Πτυχίο Εκπαιδευτή Καταδύσεων ( PADI - DSAT - SSI - IANTD )
 • Πτυχίο Τεχνικού Καταδυτικού Εξοπλισμού
 • Πτυχίο Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών ( EFR - ERC )
 • Άδεια κυβερνήτη Ταχυπλόου Σκάφους
 • Άδεια χειριστού Μικρής Εμβέλιας ( GMDSS )
 • Άδεια Ναύτη Πλωτού Γερανού
 • Άδεια Λιπαντού Πλωτού Γερανού
 • Πτυχίο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
 • Πιστοποιητικό Ηλεκτροσυγκολητή
 • Πιστοποιητικό Επιθεωρητή Συγκολήσεων
 • Πιστοποιητικό Παχυμετρητή Ελασμάτων - Επιθεμάτων ( Ultrasonic )

Προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση σας. Το πλεονέκτημα του επαγγελματισμού μας και η πολυετή εμπειρία μας στην αγορά. Επιπλέον, το εκπαιδευμένο προσωπικό και ο ειδικός καταδυτικός εξοπλισμός μας φροντίζει για τις πιο γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για τις εργασείες σας. και την άμεση υλοποίηση τους

Είμαστε αφοσιωμένοι στην συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Κάθε πελάτης είναι πολύτιμος για εμάς και μας δίνει την ευκαιρία για να βελτιώσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας.