Εξοπλίσμος

Το Καταδυτικό Συνεργείο Underwater Contractor & Works έχει  Επενδήσει στην Αγορά Σύχρονου και Νέου Καταδυτικόυ Εξοπλισμόυ για την Ασφαλή και Ποιοτική Εκτέλεση των Εργασειών

 
 
 • Αυτοκίνητο 4X4 μεταφοράς εξοπλισμού και προσωπικού 
 • Σκάφος μεταφοράς δυτών RIB/DIVE BOAT 
 •  Πλήρη set αυτονόμης κατάδυσης  - και τεχνικής κατάδυσης
 • Φιάλες κατάδυσης 
 • Στολές κατάδυσης υγρού και στεγανού τύπου 
 •  Αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης 300 bar 150 lt 
 •  Αεροσυμπιεστές χαμηλής πίεσης 12 bar 150 lt 
 •  Σύστημα υποβρύχιας κοπής 
 •  Σύστημα υποβρύχιας συγκόλησης 
 •  Μάσκες τύπου full face SCUBABRO με σύστημα υποβρύχιας επικοινωνίας 
 • Σύστημα καταδύσεων Surface Suplly Diver (type KYRBY MORGAN) για καταδύσεις μεγάλης διάρκειας  με σύστημα υποβρύχιας επικοινωνίας του δύτη με την επιφάνεια και παρακολούθηση του δύτη με κάμερα
 • Σύστημα Αποσυμπίεσης δυτών με παροχή οξυγώνου 100% Ο2 για την ασφάλεια των δυτών (και σε περίπτωση ατυχήματος)
 • Σύστημα ανάλησης μιγμάτων κατάδυσης NITROX / TRIMIX / HELIOX
 • Υποβρύχιο σκούτερ μεταφοράς δυτών
 • Εξοπλισμός πρώτον βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος 
 • Μπαλόνια ανέλκησης μεγάλης ελκτηκής ικανότητας 
 • Σύστημα υποβρύχιας καταγραφής εικόνας VIDEO με  TV/MONITOR στην επιφάνια 
 • Υποβρύχιες φωτογραφικές μηχανές 
 • Υποβρύχιο σύστημα καθαρισμού σκαφών
 • Υποβρύχιο σύστημα καθαρισμού διχτυών 
 • Υποβρύχιο σύστημα καθαρισμού πλοίων 
 • Συσκευή υποβρύχιας παχημέτρησεις Ultrasonic thickness 
 • Συσκευή υποβρύχιας μέτρησης καθοδικής προστασίας ανοδίων Bathycorrometer
 • Συσκευή υποβρύχιας ανοίχευσης μετάλων - καλωδίων
Σε  περίπτωση όπου οι ανάγκες των εργασιών που επιθυμεί ο πελάτης είναι μεγαλύτερες από αυτά που προφέρουν οι εξοπλισμοί μας , μπορούμε να δεσμευτούμε για την εύρεση του κατάλληλου εξοπλισμού , αλλά και την ολοκλήρωση του έργου με επιτυχία. Eπίσης συνεργαζόμαστε με πλωτό γερανό και ρυμουλκά σε εξειδικευμένες εργασίες και όπου απαιτείται.