ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα, στα περίπου 16.000 χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών, βρίσκονται εγκατεστημένες περισσότερες από 200 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας
 
Το καταδυτικό συνεργείο Underwater Contractors & Works είναι ένα
αναγνωρισμένο συνεργείο . Και στελεχωμένο
από έμπειρους επόπτες δυτών και δύτες με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των
ιχθυοκαλλιεργειών, με σύνχρονο καινούργιο καταδυτικό εξοπλισμό έτοιμο
να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μονάδες σε όλη την ελλάδα και το εξωτερικό
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το συνεργείο μας
 
 • Μελέτη και κατασκευή αγκυροβολειών μέχρι και 120m βάθος
 • Συντήρηση αγκιροβολειών μέχρι και 120m βάθος
 • Ανέλκηση και πόντηση μπλοκιών μέχρι και 120m βάθος
 • Ανέλκηση και πόντηση αγκυρών μέχρι και 120m βάθος
 • Παρακολούθηση ιχθυοκλοβών
 • Παρακολούθηση ιχθυοκλοβών με u/w video
 • Συντήρηση ιχθυοκλοβών
 • Πραγματογνωμοσήνες για αποζημιώσεις απο ασφάλειες
 • Καθαρισμός διχτυών με ειδικό μηχάνημα
 • Ενοικίαση εποπτών δυτών και δυτών
 • Εκπαίδευση δυτών για ιχθυοτροφεία (πτυχία αναγνωρισμένα)
 • Συντήρηση καταδυτικού εξοπλισμού