ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Το καταδυτικό συνεργείο Underwater contractor & works έχει την εμπειρία και την γνώση να παρέχει ένα πλήθος απο καταδυτικές υπιρεσίες σε σταθμούς φορτοεκφόρτοσης καυσίμων - πετρελαίου και σε πλατφόρμες εξόρηξης πετρελαίου χάρη στην προσωπική εμπειρία του Στέλιου Χάσπαρη ως δύτης - επόπτης στα πετρέλαια της καβάλας ( Κavala Οil - Energean Oil & Gas ) 

 • Μετρήσεις ακριβείας
 • Υποβρύχιες βυθομετρήσεις - αποτυπώσεις - Τοπογραφικά
 • Υποβρύχιες βιντεοσκοπήσεις - φωτογραφίσεις
 • NDT Non Destructive Testing  
 • Υποβρύχια παχυμέτρηση - Ultrasonic
 • Υποβρύχια μέτρηση καθοδικής προστασίας ανωδίον - Bathycorrometer
 • Υποβρύχιος έλεχος - μέτρισεις συγκολλήσεων - CVI / MPI / ACFM
 • Υποβρύχια κόπη - συγκόλληση
 • Υποβρύχια συγκόλληση ανωδίων
 • Επιθεώρηση - επισκευή αγωγών
 • Αφαίρεση - τοποθέτηση αγωγών
 • Επιθεώρηση - επισκευή καλωδίων
 • Επιθεώριση - επισκευή σωληνώσεων
 • Επιθεώρηση - καθαρισμός - επισκευή ναυδέτων
 • Επιθεώρηση - συντήρηση αγκυροβολίου
 • Υποβρύχιες αμμοβολές - καθαρησμοί