ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ - ΣΚΑΦΗ - ΥACHT

Το καταδυτικό συνεργείο Underwater Contractor & Works έχει μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα δυτών που μπορεί να μεταβεί άμεσα όπου της ζητηθεί σε οποιδήποτε λιμάνι βρίσκετε το πλοίο και να εκτελέσει την εργασία που θα του ανατεθεί με απόλυτη επιτυχία

 

 • Κατασκευές - συντηρήσεις ανγκυροβολείων
 • Υποβρύχια φωτογράφηση - βιντεοσκόπηση υφάλων 
 • Επιθεώρηση - video inspection 
 • Καθαρισμός υφάλων - κούρμπες - τιμόνια κλπ
 • Καθαρισμός - λείανση προπέλας 
 • Καθαρισμός - συντίρηση - επισκευή Bow thruster
 • Υποβρύχια κόπη - συνγκόληση
 • Υποβρύχια συγκόληση ανωδίων 
 • Υποβρύχια συγκόληση επιθεμάτων 
 • Στεγανοποίηση διαροών - ρειγμάτων
 • Στεγανοποίηση - κλείσημο αναροφίσεων
 • Υποβρύχια παχυμέτρηση ελασμάτων
 • Υποβρύχια μέτρηση καθοδικής προστασίας ανωδίον 
 • Έρευνα - ανέλκηση άγκυρας
 • Ανελκήσεις  ναυαγίων
 • Διαλύσεις ναυαγίων